Hyllplan i massivt trä Björk, Ek, Furu.


Hyllplan i massivt trä Björk, Ek, Furu.
Brett utbud till bästa priser.

Tjocklek: 20 mm

Bredd: 200 - 500 mm.

Längd: 400 - 2500 mm.


Typ av limning Fingerskarvad / Helstav

Behandling: Obehandlad

Produktinformation.

Det finns två typer av hyllplan som är olika i pris och typ:

Fingerskarvad – innebär att kortare lameller sammanfogas till en jämn enhet genom limning och pressning;
Helstav - Helstav innebär att varje lamell är lika lång som skivan själv. Lamellerna limmas ihop horisontellt.


Limfog kan tillverkas i olika kvalitetsnivåer för olika användningsområden. De olika kvalitetsnivåerna står för olika egenskaper av skivans ytor och delas upp i A, B, C och D:

Klass A – handsorterade skivor som kännetecknas av ett jämnt och homogent färg- och strukturförlopp. Små friska fasta kvistar är sällsynta. Lagningar, splint och andra defekter får ej förekomma;
Klass B – handsorterade skivor som tillåter ett mer levande utseende men behåller ett jämnt och homogent färg- och strukturförlopp. Små friska fasta kvistar kan förekomma (maxdiameter 30 mm);
Klass C – ingen sortering, stor variation i struktur och färg, Mindre ojämnheter samt små sprickor utan praktisk betydelse kan förekomma (maxdiameter 10 mm);
Klass D – ingen sortering, med större variation i struktur och färg, kvistar, ojämlikheter och mindre tillverkningsfel förekommer (maxdiameter 40 mm).

Hyllplan Ek

Hyllplan Furu